• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Bestuur

Het regionale bestuur van Kansplus-Sien bestaat uit de volgende mensen:

Marijke Blom – voorzitter

Ciske van der Wal – secretaris

Hans Tholen – penningmeester

Peter Jacobs Рcoördinator activiteiten

Zij worden ondersteund door het secretariaat: Thea Slofstra.