• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Initiatieven van leden

Ook de leden van onze afdeling zijn volop actief.
Zij zijn b.v. betrokken bij ouderinitiatieven, ontwikkelen producten voor mensen met een beperking enz.
Op dit deel van de website willen wij hen de gelegenheid bieden deze initiatieven bekendheid te geven.
Wilt u hier ook vermeld staan met uw eigen initiatief?
Stuur dan een mailtje naar info@kansplus-sien.nl

Netwerkrondom
Stichting Ons Huis, wonen met zorg en kwaliteit
Ouderinitiatiefgroep Deurne

Pertoeti, kleinschalig kinderdagverblijf
Pictoword, alternatieve leesmethode en een hulpmiddel om (beter) te communiceren
De Schakel, woon- werkgemeenschap
Regionaal Platvorm de Sleutel tot Wonen
Stichting Elkrijk

Workhome Thijs