• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Wat we doen

Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus-Sien is een sterke en actieve oudervereniging met ca 450 leden en 240 vrijwilligers.
Ons doel is om onze kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking een zo prettig en normaal mogelijk leven te geven.

Wij willen een netwerk zijn waar u op kunt rekenen. Onze kennis als ervaringsdeskundigen willen wij met u delen.

Praktisch doen wij dit door:

Ontspanning en Activiteiten Clubs voor alle leeftijden, vakantiekampen, jaarlijks terugkerende verwendagen en uitstapjes te organiseren

Kennisvergroting door Thema-avonden Over onderwerpen als Erven&Schenken, Mentorschap, Belastingen, Wonen, Seksualiteit, Zorgplannen en PGB

Vraagbaak en Advies adviesorganen van onze landelijke verenigingen geven een persoonlijk advies of antwoord op je vragen. KansPlus-Sien heeft een digitale nieuwsbrief waarmee je op de hoogte blijft van het nieuws vanuit de clubs en vakantiekampen en van ontwikkelingen die voor de doelgroep belangrijk zijn.

Gelegenheid tot Ontmoeten – Nieuwjaarsbijeenkomst – Jaarvergadering – Busreis voor Mantelzorgers – Brusjesclub (voor broertjes en zusjes van een kind met een verstandelijke beperking) – en een gezellige nazit na al onze activiteiten en thema-avonden

Belangenbehartiging via Platform VG Zuidoost Brabant zijn we als doelgroep gesprekspartner bij beleidsmakers van de lokale, regionale en landelijke politiek, bijvoorbeeld Wlz (Wet Langdurige Zorg) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Op landelijk niveau zetten de twee verenigingen KansPlus en Sien zich daarvoor in

Meedoen? Op de hoogte blijven? Word lid van KansPlus of van Sien