• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Wat we doen

Belangennetwerk voor mensen met een verstandelijke beperking

KansPlus-Sien is een sterke en actieve oudervereniging met ca 450 leden en 240 vrijwilligers.
Wij zetten ons in om verstandelijk beperkten een zo prettig en normaal mogelijk leven te geven.

Wij willen een netwerk zijn waar u op kunt rekenen. Onze kennis als ervaringsdeskundigen willen wij met u delen.

Praktisch doen wij dit door:

 

Kennisvergroting door Thema-avonden Over onderwerpen als Erven&Schenken, Mentorschap, Belastingen, Wonen, Seksualiteit, Zorgplannen en PGB

 

Ontspanning en Activiteiten Clubs voor alle leeftijden, vakantiekampen, jaarlijks terugkerende feesten, Kerstviering, sociƫteiten

 

Vraagbaak en Advies Lokale specialisten en adviesorganen van onze landelijke verenigingen geven een persoonlijk advies of antwoord op uw vragen Informatievoorziening via digitale nieuwsbrief, website en email

 

Gelegenheid tot Ontmoeten – Nieuwjaarsbijeenkomst – Jaarvergadering – Busreis voor Mantelzorgers – Brusjesclub (voor broertjes en zusjes van een kind met een verstandelijke beperking) – En gezellige nazit na al onze activiteiten en thema-avonden

 

Belangenbehartiging Gesprekspartner bij beleidsmakers van de lokale, regionale en landelijke politiek, bijvoorbeeld WLZ (Wet Langdurige Zorg) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bundeling van kennis. In de regio werken wij hier nauw samen met het Platform VG Zuidoost Brabant.

Interesse? Meldt U dan aan als lid van onze vereniging.