• Ik ben anders net als jij
  Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Nieuwsbulletin 3 juni 2020 mbt Club Sam, Brusjesclub en Op vakantie met je vriendjes van Club Sam

Tot onze spijt is gebleken dat er in de afgelopen jaren een aantal dingen mis zijn gegaan bij Club Sam, de Brusjesclub en Op vakantie met je vriendjes van Club Sam. Meldingen en klachten van ouders en (oud)vrijwilligers hebben ertoe geleid dat we afscheid hebben genomen van de betrokken coördinator, het instellen van een onafhankelijke externe klachtencommissie en zelfs tot een kort geding. Wij vinden het net als u erg vervelend dat het zo heeft moeten lopen. De besturen van KansPlus, Sien en Het Struikske hebben samen met het regiobestuur er alles aan gedaan om te zorgen dat kinderen, ouders en vrijwilligers hier zo min mogelijk de dupe van zouden worden. Dat was ook de reden dat wij de activiteiten – die naar nu blijkt in januari onterecht zijn gestart- niet hebben gestopt.

Nu de rechter een uitspraak heeft gedaan en de Externe Klachtencommissie haar bevindingen heeft gerapporteerd, zijn ouders en vrijwilligers met een brief van de besturen, dd 27 mei 2020 op de hoogte gebracht.

Het is nu zaak om vooruit te kijken en te zorgen dat de kinderen straks gewoon weer naar Club Sam of de Brusjesclub kunnen, uiteraard rekening houdend met de maatregelen die nodig zijn in verband met het Corona virus. Omdat we veel vragen krijgen hebben we er hieronder een aantal op een rijtje gezet. Staat de informatie die u zoekt er niet tussen? Neem dan gerust contact met ons op via info@kansplus-sien.nl.

 1. Wat houdt de uitspraak van de rechter in? Kort samengevat: de rechter heeft geoordeeld dat alle drie de activiteiten (Club Sam, de Brusjesclub én Op vakantie met je vriendjes van Club Sam) onderdeel zijn van KansPlus-Sien in samenwerking met Het Struikske. De rechter heeft daarnaast  bepaald dat de ex-coördinator alle materialen van de activiteiten moet teruggeven en het geld dat hij zich had toegeëigend moet terug betalen. Het vonnis van de rechter is op 26 mei 2020 uitgesproken en het landelijk bestuur heeft hierover op 27 mei een brief gestuurd om ouders en vrijwilligers te informeren. Voor meer informatie: het vonnis is te lezen via deze link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2020:2725
 2. Kan mijn kind bij Club Sam blijven? We willen graag benadrukken dat iedereen welkom is om bij Club Sam te blijven: deelnemers én vrijwilligers. Wij zijn te allen tijde bereid om hierover in gesprek te gaan. Uiteraard zal het aantal deelnemers dat verantwoord aan de Club kan deelnemen afhangen van het aantal gekwalificeerde vrijwilligers dat bereid is om zich voor de kinderen in te zetten. Wanneer u uw kind wilt afmelden voor Club Sam, dan kan dat natuurlijk. Iedereen is vrij om hierin zelf een keuze te maken. Stuur in dat geval een mailtje naar info@kansplus-sien.nl. We zullen in dat geval ook uw persoonsgegevens uit onze database verwijderen. Meldt u uw kind niet af, dan zullen wij in de loop van juni-juli 2020 contact met u opnemen om te praten over het komende seizoen.
 3. Kan ik vrijwilliger blijven? Hiervoor geldt hetzelfde als voor deelnemers. Van harte welkom, want deze kinderen verdienen iedere vrijwilliger die we maar kunnen vinden. We horen graag van je als je niet wilt blijven.
 4. Blijft Club Sam bij Erica/de Dassenburcht? Als het aan ons ligt wel! Zowel de tijd als de locatie zijn perfect, dus we zijn momenteel bezig om er voor te zorgen dat we daar Club Sam op de zaterdagmiddag kunnen blijven organiseren.
 5. Is er op 6 juni Club Sam? nee, er is dan geen Club Sam. Door de Corona crisis hebben we besloten dat we beter na de zomervakantie weer open kunnen gaan, dat wil zeggen op zaterdag 29 augustus. Dit is gebeurd in overleg met een aantal ouders en vrijwilligers. De tussentijd gebruiken we om in gesprek te gaan met ouders en nieuwe vrijwilligers.
 6. Wat gebeurt er met contributie die ik heb betaald aan Stichting Club Sam? De ex-coördinator heeft een eigen Stichting Club Sam opgericht en u hebt betaald aan deze stichting. Dat betekent dat u zelf bij deze stichting uw geld terug zult moeten vragen. Wij zijn daar geen partij in. We begrijpen wel dat dit een hard gelag is. Mede daarom is er in 2020 géén deelnemersbijdrage voor bestaande leden. Blijft uw kind bij Club Sam, dan is deelname in 2020 dus gratis.
 7. Gaat de Vakantie met je vriendjes van Club Sam in juli 2020 door? Ook hierover kunnen wij kort zijn. Helaas, maar nee, de Club Sam vakantie gaat niet door, net zo min als alle andere vakantieweken van KansPlus-Sien dit jaar. Wij zien geen mogelijkheden om op deze termijn en onder deze omstandigheden op verantwoorde wijze een vakantie te organiseren voor deze doelgroep. Dat is ongelooflijk jammer, maar we hopen op jullie begrip. Wel zijn we bezig om te onderzoeken of we andere uitjes of activiteiten kunnen organiseren.
 8. Wat gebeurt er met de websites van Club Sam en de Brusjesclub en met de Facebook pagina? De rechter heeft bepaald dat deze bij de clubs van KansPlus-Sien horen. We zullen de websites zo snel mogelijk updaten met de juiste informatie en live zetten.
 9. Toestemming voor beeldmateriaal Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van foto- of filmmateriaal van uw kind of van uzelf als vrijwilliger, dan blijft deze toestemming geldig, totdat wij bericht krijgen dat u deze wilt intrekken. De toestemming is immers niet aan de coördinator persoonlijk gegeven maar aan de activiteit. Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en u kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. Een mailtje van uw kant is voldoende om te zorgen dat we uw persoonsgegevens uit de administratie verwijderen.
 10. Hoe onafhankelijk was de Externe Klachtencommissie? We weten dat hier vragen over bestaan, vandaar dat we deze vraag graag beantwoorden. De klachtencommissie is en was volkomen onafhankelijk en er was geen enkele verbinding met een van de besturen. Uiteraard is er een opdrachtgever want zo’n commissie moet betaald worden. In dit geval was dat het bestuur van de landelijke vereniging KansPlus in samenwerking met Sien en Het Struikske. Op geen enkele manier hebben de besturen invloed uit kunnen uitoefenen op de werkwijze of de rapportage van de klachtencommissie. Voor de werkwijze en samenstelling verwijzen wij u graag naar hun website: https://www.deexterneklachtencommissie.nl.
 11. Was deze aanpak noodzakelijk? Helaas wel. Wij hebben vanaf de eerste meldingen zorgvuldig gehandeld, juist om de belangen van alle betrokkenen niet onnodig te schaden en om vrijwilligers, deelnemers en ouders zo min mogelijk hinder te laten ondervinden . Omdat het om serieuze meldingen ging, is door het regiobestuur direct geschakeld met de landelijke besturen. Deze hebben een onafhankelijke vertrouwenspersoon aangesteld. Deze heeft vervolgens aan de landelijke besturen gerapporteerd dat de meldingen dusdanig serieus van aard waren dat de behandeling door een onafhankelijke klachtencommissie gerechtvaardigd was. Ondertussen werden door de ex-coördinator diverse stappen gezet, die de gang van zaken frustreerden. Daarom konden we niet anders dan een juridische procedure starten.
 12. Wat gaat er vanaf nu anders? Ten eerste zal de clubleiding bestaan uit een team – geen hoofdcoördinator met assistenten, maar gelijkwaardige teamleden. Ten tweede gaan we met elke vrijwilliger een vrijwilligersovereenkomst aan met afspraken over en weer. Bovendien spreken we af dat iedere vrijwilliger een VOG verklaring aanvraagt (gratis) via de activiteitencoördinator van het regiobestuur. Tenslotte zal het regiobestuur vaker formeel en informeel contact hebben met de clubleiding en met  vrijwilligers. Deze vier punten gelden niet alleen voor Club Sam, Brusjesclub en Op vakantie, maar voor alle activiteiten en vakantieweken die in deze regio georganiseerd worden