• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Hoe we werken

KansPlus-Sien in onze regio is een samenwerking van de ledengroepen van de landelijke ouderverenigingen KansPlus en van Sien. KansPlus heeft landelijk ca. 6.500 leden en Sien ca. 5.500.

Ruim 20 jaar geleden besloten wij, dat samenwerken meer zin heeft dan ieder apart. En zo werd een convenant gesloten tussen beide ledengroepen in Groot-Eindhoven . Landelijk zijn dit dus twee onafhankelijk van elkaar werkende verenigingen en bent u (of gaat u worden), lid van één van deze verenigingen. Inmiddels zijn méér ledengroepen van KansPlus en Sien in Nederland met elkaar gaan samenwerken.

Indien u lid bent, kunt u van de kennis van KansPlus en Sien profiteren en tegelijkertijd deelnemen aan alle activiteiten die KansPlus-Sien in de regio Eindhoven | Helmond | de Kempen organiseert.

Daarnaast wordt aan uw belangenbehartiging gewerkt zowel in ‘Den Haag’ en bij zorgverleners, maar ook in de regio bij gemeenten en zorgverleners.