• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Hoe we werken

KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond is een samenwerking van de ledengroepen van de landelijke ouderverenigingen KansPlus en Sien. KansPlus heeft landelijk ca. 6.500 leden en Sien ca. 5.500.

Ruim 20 jaar geleden besloten wij dat samenwerken meer zin heeft dan ieder apart. En zo werd een convenant gesloten tussen beide ledengroepen in Groot-Eindhoven. Landelijk zijn dit dus twee onafhankelijk van elkaar werkende verenigingen en sluit je je aan bij één van deze verenigingen.

Ons werkgebied omvat de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Nuenen en Helmond.

Om ons heen zijn andere ledengroepen van KansPlus actief, onder andere in Best-Oirschot, Valkenswaard, Asten-Someren-Deurne en in Gemert. Onderling is er contact en deelnemers uit een omliggende gemeente zijn altijd welkom om aan te sluiten bij activiteiten in onze regio.