• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Over ons

Kansplus-Sien is een regionale samenwerking van twee landelijke ouderverenigingen, KansPlus en Sien. Ons doel is om kinderen, jongeren én volwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking een zo prettig en normaal mogelijk leven te laten leiden, en we richten ons daarbij vooral op hun vrijetijd.

Praktisch doen wij dit door:

Ontspanning en Activiteiten

In de regio Eindhoven-Helmond organiseren wij ongeveer 15 activiteiten, variërend van zwemclubs tot vakantieweken. Iedere activiteit heeft een eigen coördinator die een team van vrijwilligers aanstuurt. Het regiobestuur helpt om deze teams zo goed mogelijk te laten draaien.

Dit doen we op meerdere manieren:

  • eerst en vooral werken we aan verbinding. We zijn samen KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond;
  • we verzorgen de aanvraag én de verantwoording van de subsidie voor de activiteiten bij de gemeentes in ons hele werkgebied. Dat doen we door middel van een samenwerkingsverband met de ledengroepen van Best-Oirschot en Valkenswaard; 
  • we zorgen ervoor dat iedere activiteit beschikt over een bankrekening;
  • er is een vrijwilligersbeleid dat geldt voor alle activiteiten – onderdeel daarvan is o.a. dat al onze vrijwilligers een Verklaring omtrent Gedrag moeten hebben. Wij zorgen ervoor zorgen dat zij dit gratis kunnen aanvragen in het portal van Justis;
  • alle vrijwilligers zijn via ons verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (voorzover zaken niet gedekt zijn door de eigen verzekering
  • als er problemen zijn, kunnen coördinatoren en vrijwilligers bij ons aankloppen, net zoals deelnemers en ouders dat kunnen doen.  Komen we er onderling niet uit, dan is er een klachtenprotocol 

Vraagbaak en Advies de adviesorganen van onze landelijke verenigingen geven persoonlijk advies of antwoord op vragen van leden. Onze zusterorganisatie Platform VG Zuidoost Brabant organiseert regelmatig thema-avonden over onderwerpen als Erven & Schenken, Mentorschap, Belastingen, Wonen, Seksualiteit, Zorgplannen en PGB. 

Platform VG Zuidoost Brabant is ook de organisatie die voor onze doelgroep zorgt voor lokale belangenbehartiging.  Op landelijk niveau zijn KansPlus en Sien regelmatig gesprekspartner bij beleidsmakers en landelijke politiek, bijvoorbeeld als het gaat om de Wet Zorg en Dwang, de vertaling van de corona maatregelen naar de praktijk in zorginstellingen, bij het speciaal onderwijs, etc.