• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Over ons

Kansplus-Sien is een regionale samenwerking van twee landelijke ouderverenigingen, KansPlus en Sien. We maken ons sterk voor een zo goed en leuk mogelijk leven voor kinderen, jongeren én volwassen mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. 

In de regio Eindhoven-Helmond organiseren wij ongeveer 15 activiteiten, variërend van zwemclubs tot vakantieweken. Iedere activiteit heeft een eigen coördinator of team van coördinatoren en wij proberen deze zo goed mogelijk te ondersteunen. Dit doen we op meerdere manieren; we beheren de bankrekeningen, alle vrijwilligers zijn via ons verzekerd, we regelen subsidie voor de activiteiten bij de gemeentes en zodra er problemen zijn kunnen coördinatoren bij ons aankloppen.  Vooral werken we aan verbinding. We zijn samen KansPlus-Sien. 


Een naam die je her en der misschien ook tegen zult komen is die van stichting het Struikske. Onze activiteiten zijn financieel ondergebracht bij deze stichting om onafhankelijk te zijn van de landelijke vereniging; op deze manier voorkomen we dat als één van de landelijke verenigingen in de problemen komt dit consequenties heeft voor onze activiteiten. Het bestuur van het Struikske bestaat voornamelijk uit voormalige en huidige bestuursleden van Kansplus-Sien.