Onze vereniging

WAT DOEN WIJ?
Om u meer inzicht te geven in de activiteiten van onze vereniging, besteden we hier aandacht aan de belangrijkste ontwikkelingen en de jaarlijkse activiteiten.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN
Een greep uit de belangrijkste activiteiten van het bestuur.

OVERLEG MET DE GEMEENTE
Belangrijke doelstelling van het bestuur is de belangen van onze leden te behartigen. Wij willen dat doen door een vraagbaak te zijn voor onze leden en door hun belangen naar anderen toe concreet te maken, zodat ook anderen onze leden kunnen helpen wensen te realiseren en problemen mee op te lossen.
Vanuit die doelstelling heeft het bestuur gereageerd op de plannen van het gemeentebestuur van Eindhoven ten aanzien van het beleid voor mensen met een verstandelijke beperking en dat heeft geleid tot een werkconferentie, waarbij de belangrijkste partijen vanuit de regio aanwezig waren: de Gemeente Eindhoven, MEE, de GGD, Sociale Werkvoorziening, ouderverenigingen, het speciaal onderwijs enz.
Deze werkconferentie heeft geleid tot concrete activiteiten ten aanzien van het gezichtspunt dat mensen met een verstandelijke beperking gewoon in de samenleving horen. Dit betekent op korte termijn uitvoerbare actieplannen, waarbij de rol van de Gemeente ten aanzien van de mensen met een verstandelijke beperking tot daden leidt. Deze werkconferentie heeft reeds een vervolg gehad, waarbij nog niet alle plannen zijn gerealiseerd, maar als vereniging blijven we wel onder de aandacht. De functie van ‘luis in de pels’ heeft hier duidelijk vorm gekregen en wordt door de Gemeente positief gewaardeerd.

COMMISSARISSEN
KansPlus-Sien Regio Eindhoven/Helmond heeft zelf een aantal specialisten in huis, die door u direct aan te spreken zijn op hun eigen specialiteiten: Juridische Zaken, Belastingen, Ethiek, Zorgfinanciering, Picto's en Wonen & Zorg.

THEMA BIJEENKOMSTEN
Naast het hierboven genoemde worden vanuit het bestuur regelmatig activiteiten ontplooid ten aanzien van specifieke onderwerpen.
Voorbeelden in het recente verleden zijn thema-avonden over het Persoons Gebonden Budget, Belastingen, Erven & Schenken, Bewindvoering-Curatele-Mentorschap, Opvolging (RONDOM), Wonen & Zorg, Zorgplannen, Op Leeftijd e.d.
Bij het selecteren van deze onderwerpen wordt rekening gehouden met de behoeften die onze leden hebben aangegeven.

ACTIVITEITEN
Verder organiseren wij vele activiteiten voor uw kinderen en uzelf, zoals een Feestmiddag, Dagje uit voor Mantelzorgers, Vakantiekampen, Slaatjesbal, Sinterklaasviering, Kerstviering, enz.
Ook zijn er diverse sociëteiten en hobbyclubs.