• Ik ben anders net als jij
  Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: http://kansplus-sien.nl

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom we die verzamelen

KansPlus-Sien Eindhoven-Helmond verwerkt persoonsgegevens. Wij doen dit om zo goed en correct mogelijk leden, vrijwilligers en andere relaties te helpen en onze doelgroep te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken. Wij vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. We zorgen ervoor dat persoonlijke informatie die u ons geeft, altijd vertrouwelijk wordt behandeld.

WIJ VERWERKEN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS:

De gegevens die we verzamelen verschillen naar gelang de activiteit en de relatie die u met ons heeft. Persoonsgegevens die in onze administratie zijn opgeslagen kunnen de volgende zijn:

 1. Voor- en achternaam
 2. adres, pc en woonplaats
 3. telefoonnummer(s)
 4. geslacht
 5. geboortedatum
 6. e-mailadres
 7. lidmaatschapsnummer KansPlus of Sien
 8. relatie met een deelnemer aan activiteit (ouder, verzorger, wettelijk vertegenwoordiger)
 9. foto’s en camerabeelden
 10. klachten en de afhandeling daarvan, contactgeschiedenis

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

Wij verwerken gegevens die nodig zijn om:

 • een aanmelding voor een evenement, vakantiekamp of activiteit te verwerken;
 • de overeengekomen activiteit uit te voeren of te leveren (bijv. toesturen informatie, factuur, entreebewijs)
 • u te informeren over activiteiten of beleid en nieuws, ook vanuit de landelijke organisaties en deze informatie zo goed mogelijk op uw interesses en persoonlijke voorkeuren af te kunnen stemmen;
 • marktonderzoek uit te voeren en activiteiten en diensten te ontwikkelen;
 • te voldoen aan de wet- en regelgeving.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor  onze periodieke e-mails en nieuwsbrieven met verenigingsnieuws, tips, informatie over de clubs, vakantieweken en andere activiteiten. Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden via de afmeldlink in de e-mail.

Er is een algemene Nieuwsbrief voor alle belangstellenden en een Nieuwsbrief voor vrijwilligers en coördinatoren van activiteiten binnen onze regio. Deze wordt via Mailchimp gemaakt en verstuurd. Afmelden is ten allen tijde mogelijk, aanmelden ook.

Vakantie aanbod
Deelnemers aan de vakantieweken en degenen die bij ons bekend zijn als hun contactpersoon ontvangen het jaarlijkse ‘boekje’ met informatie over het vakantie aanbod in de vorm van een PDF. Hiervoor gebruiken wij naam en emailadres. Wilt u deze mail niet ontvangen dan kunt u zich hiervoor afmelden via info@kansplus-sien.nl

Social media

Via Social Media (Facebook, LinkedIn, Instagram) en WhatsApp kunt u ons volgen om op de hoogte te blijven en met ons in contact komen. Als u dat doet en /of reageert op onze berichten zien wij uw persoonsgegevens. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Contactformulier
Als u contact met ons zoekt via webformulieren, e-mail of WhatsApp bewaren wij uw gegevens om een goed antwoord te kunnen geven. Klachten worden opgeslagen in de database.

Fotografie
Wie een van onze activiteiten bezoekt of eraan meedoet als deelnemer, vrijwilliger of bezoeker, kan gefotografeerd of gefilmd worden. Deze foto’s worden gebruikt als verslaglegging van evenementen en kunnen gepubliceerd worden op de websites of social media kanalen van KansPlus-Sien. Indien u niet herkenbaar op foto’s zichtbaar wilt zijn, kunt u dit ter plekke aangeven of na afloop via info@kansplus-sien.nl. Wij zorgen dan dat de betreffende foto direct verwijderd wordt.

NB! Dit geldt alleen voor beeldmateriaal dat gemaakt is door of in opdracht van KansPlus-Sien of de activiteiten die onder onze verantwoordelijkheid vallen. Het kan voorkomen dat andere deelnemers, begeleiders of bezoekers foto’s of filmpjes maken en deze publiceren. Daar hebben wij geen invloed op.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig, met een maximum van zeven jaar na het laatste contact. Als u hebt laten weten nieuwsbrieven via e-mail van ons te willen ontvangen, bewaren wij uw gegevens tot het moment dat u zich afmeldt. Sommige informatie bewaren wij zo lang als de wet dat voorschrijft.

HOE BEVEILIGEN WIJ UW GEGEVENS?

Wij hebben conform de eisen in de AVG technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang of onrechtmatige verwerking. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en opgeslagen op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@kansplus-sien.nl


CONTACTPERSOON VOOR GEGEVENSBESCHERMING

KansPlus-Sien heeft de verantwoordelijkheid voor de privacybescherming binnen onze organisatie belegd bij de bestuursleden van de regionale ledenwerkgroep. Deze zijn voor vragen en verzoeken bereikbaar per e-mail op info@kansplus-sien.nl of per post via Secretaris KansPlus-Sien, Ciske van der Wal, Schout Appelslaan 16, 5673 RM Nuenen.

WELKE RECHTEN HEEFT U?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, wijzigen of verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kansplus-sien.nl. Wij reageren zo spoedig mogelijk op uw verzoek, maar in ieder geval binnen drie weken. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat dat we de juiste gegevens verwerken. Bij twijfel houden we ons het recht voor om te vragen om uw identiteit te bevestigen

COOKIES

KansPlus-Sien maakt geen gebruik van cookies op de site

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en de interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.