• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Lid worden?

Als ouder of betrokkene van een kind met een verstandelijke beperking kun je met veel vragen zitten. Dat begint vaak al als je kind nog maar net geboren is, maar het gaat door lang nadat de Vroeghulp is afgelopen:

  • zijn er leuke activiteiten waar mijn kind aan mee kan doen?
  • kan mijn kind op vakantie met leeftijdsgenoten?
  • naar welke school kan mijn kind? welke school past? wat zijn de verschillen tussen scholen?
  • het internet staat vol informatie, maar waar vind ik een betrouwbaar antwoord op mijn vraag?
  • wat doet mijn gemeente voor mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking?
  • hoe kan ik zelf invloed hebben op het beleid van de gemeente, maar ook van de school, de zorginstelling of de logeeropvang?

Bij KansPlus-Sien vind je mensen die met dezelfde vragen rondlopen én mensen die al wat verder zijn met de antwoorden.

Voor de kinderen, jongeren én volwassenen zijn er tal van activiteitenclubs en vakantieweken om aan mee te doen. Ouders en begeleiders komen elkaar daar tegen of zien elkaar bij de kennisavonden.

In onze regio werken de twee landelijke belangenverenigingen KansPlus en Sien nauw samen. Zodra je lid wordt van één van deze twee belangenverenigingen krijgt ons secretariaat daar een melding van. Je ontvangt een bericht van ons om je welkom te heten en je bent van harte welkom om mee te komen doen. Onze club bestaat momenteel uit ongeveer 410 leden, verdeeld over Eindhoven, Helmond, Veldhoven en diverse andere gemeentes in Zuidoost Brabant en de Kempen.

KansPlus of Sien? Wat is het verschil?

KansPlus en Sien zijn allebei verenigingen die opkomen voor de belangen van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking.

Het verschil is dat Sien een vereniging is op protestants-christelijke grondslag en KansPlus een algemene vereniging. Je hoeft uiteraard maar van één van beide lid te zijn om mee te kunnen doen aan de activiteiten die we in deze regio organiseren. 

KansPlus

Lid bent u al voor € 37,50 euro per jaar. U ontvangt daarvoor o.a. vier keer per jaar het verenigingstijdschrift PlusPunt (digitaal of per post). Ook kunt u voor informatie en advies bellen met het Kennis-en Adviescentrum en bent u welkom bij de activiteiten van KansPlus in uw regio. Inschrijven voor dit lidmaatschap kan via onderstaand formulier.

Voor €47,50 heeft u een familielidmaatschap. Het familielidmaatschap is voor alle leden van het gezin (ouders, broers en zussen, partner, eigen kinderen) van een persoon met een beperking, ongeacht waar deze wonen. Er is één hoofdlid die aangeschreven wordt voor de contributie.
Het hoofdlid kan desgewenst alle informatie en PlusPunt per post ontvangen, de overige familieleden krijgen de informatie digitaal. Inschrijven voor het familielidmaatschap via bovenstaande link . U kunt dit formulier mailen naar ledenadministratie@kansplus.nl. Meer informatie over wat de verschillende lidmaatschappen inhouden kunt u hieronder lezen.

Sien

Lidmaatschap van Sien kost € 39,50 per jaar. Leden van Sien kunnen rekenen op onze hulp, persoonlijk advies en informatie over belangrijke onderwerpen zoals geld, zorg en participatie.
Sien is een vereniging waar leden elkaar ontmoeten, steunen en informatie delen. Namens u en samen met u komen we op voor de belangen van mensen met een beperking. Leden ontvangen drie keer per jaar ons ledenblad MagaSien en krijgen vrij toegang tot alle informatie op deze website. Ook kun je je abonneren op onze digitale nieuwsbrief die je maandelijks op de hoogte houdt van belangrijke ontwikkelingen.
U bent al lid van Sien voor € 39,- per jaar als we het lidmaatschapsgeld kunnen afschrijven middels een automatische incasso en € 41,50 per jaar als je het bedrag liever zelf overmaakt.

Wat ontvangt u voor dit lidmaatschap?

Persoonlijke advies door een consulent van Sien bij situaties waarin u behoefte heeft aan informatie en/of advies
3x per jaar het blad Sien Magazine
4x per jaar de digitale nieuwsbrief
actuele brochures met praktische informatie

Onze regionale activiteiten zijn vrijwel allemaal kostenloos, slechts een enkele keer wordt een eigen bijdrage gevraagd (zoals b.v. het Dagje Uit).

Sommige zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap

U betaalt het lidmaatschapsgeld aan de landelijke vereniging van uw keuze, na ontvangst van een acceptgiro. Om u aan te melden als lid van onze regionale oudervereniging verzoeken wij u vriendelijk het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Op het formulier kunt u aankruisen of u kiest voor KansPlus dan wel voor Sien. Wij zorgen dat uw aanmelding op de juiste plaats terecht komt.
De velden met een * zijn verplicht, de andere niet. Toch willen wij graag dat u de overige velden ook invult, omdat wij u hiermee meer gericht van informatie kunnen voorzien.

Klik hier als u een vraag wilt stellen via het contactformulier