• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Checklist Ontwikkeling

Checklist Ontwikkeling
U dient zich bij het gebruik van deze checklist te realiseren dat het hierbij slechts om gemiddelden gaat.

Ieder kind ontwikkelt zich op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo.

Geen enkel kind zal zich precies volgens het boekje ontwikkelen.

Als de ontwikkeling van het kind op de meeste punten overeenkomt, is er niets aan de hand.

Het is pas alarmerend als een kind op een groot deel van de punten veel te laag scoort.