• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Boeken en publicaties

Alle regelingen op een rijtje

 

De brochure “Ik heb wat, krijg ik ook wat?” van het Ministerie van VWS zet een groot aantal relevante regelingen op een rijtje.

 

 

Aan bod komen de Zorgverzekeringswet, de Wet op de Zorgtoeslag, de AWBZ, de WMO, de Wet tegeoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (Wtcg), Valys, Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG 2000), bijzondere bijstand, aftrek specifieke zorgkosten, jonggehandicaptenkorting en de ophoging arbeidsongeschikheidsuitkering.

 

Klik hier om deze brochure te downloaden.