• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Bewindvoering, Mentorschap en Curatele

  • Plaats                 : Witlox Van den Boomen, Eindhovenseweg 126 in Waalre
  • Voor                   : Ouders, broers/zussen, begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking.
  • Kosten               : geen
  • Contactpersoon : Thea Slofstra tel.: 040 281 02 61

                           Belastingadviseurs          

De voorlichting wordt gegeven door Mr. Peter van Dongen, notaris van het kantoor Marks &Wachters in samenwerking met Witlox Van den Boomen.

Er wordt uitleg gegeven over de wettelijke mogelijkheden om als ouder invloed te kunnen blijven uitoefenen op de beslissingen van uw zoon of dochter.

De verschillen tussen ‘onderbewindstelling’, ‘mentorschap’ en ‘curatele’ worden uitgelegd.
Ook wordt verteld hoe u er voor moet zorgen dat een van die mogelijkheden ook daadwerkelijk voor u van toepassing wordt.

Tot slot zal worden toegelicht wat er van u wordt verwacht als u eenmaal de wettelijke vertegenwoordiger bent geworden; hoe u de financiën moet beheren, welke administratieve eisen er
gesteld worden.