• Ik ben anders net als jij
    Netwerk voor ouders van verstandelijk gehandicapte kinderen

Informatie

•  Publicatie jaarcijfers
•  Gezond verzekerd, maar wel collectie
•  Jaarbericht 2017
•  Overgangsrecht Wlz
•  Voorlichtingsboekjes:
Deze Voorlichtingsboekjes “Oud worden is leuk!” en “Hij kan er niets aan doen” zijn te bestellen bij: Moniek.Beelen@severinus.nl of marieke.bralten@severinus.nl en de kostprijs van deze zeer
interessante 3 boekjes bedraagt €25,-

•  Afkortingen
•  Boeken en publicaties
•  Checklist ontwikkelingen
•  Gebruikersgids ZZP
•  Mantelzorg compliment
•  Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG)
•  Meldpunt leerlingenvervoer
•  Meldpunt WMO
•  Belasting besparen, Erven & Schenken
•  Bewindvoering, Mentorschap & Curatele