KansPlus-Sien MELDPUNT

KansPlus-Sien wil dat onze kinderen volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij.
Met alle veranderingen in 2015 zullen vele vragen komen of dat meedoen nog wel mogelijk is.
Daarom is het belangrijk dat wij weten wat er speelt. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de landelijke organisatie Ieder(in.
Bij de Meldpunten kunt u aangeven tegen welke belemmeringen u in het dagelijks leven aanloopt.
Verder kunt u daar ook of bij ons aan de bel trekken als nieuwe regels heel nadelig voor u uitpakken.
Of als u of uw kind bijvoorbeeld wordt gediscrimineerd vanwege de beperking.

                                 meldpunt@sien.nl of meldpunt@iederin.nl

Voor direct advies kunt u emailen naar advies@kansplus.nl  / Tel. 030-236 37 50
of bij info@juridischSteunpunt.nl van Ieder(in) / Tel. 030 - 2916688